Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Przepraszamy, strona jest tymczasowo niedostępna


Strona Powiatu na Facebook

Rejestracja pojazdów - system numerkowy
tel. 25 759 87 11

System numerkowy - paszporty, zaproszenia dla cudzoziemców
tel. 25 756 40 50

Zgłaszanie pracy geodezyjnych i zakup mapy zasadniczej
wg. stanu archiwalnego ze strony minski.e-mapa.net


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniach: 27 października 2016r. 3, 10, 17 i 24 listopada 2016r. 1 grudnia 2016r. tutejszy Inspektorat, z uwagi na udział w serii szkoleń będzie nieczynny.


Aktualne ogłoszenia o przetargach:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2284W w msc. Sulejówek (ul. Asfaltowa) od km 0+000 do km 1+257 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego Zawiadomienie
 • Informacja z otwarcia ofert: przebudowa drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot wraz z budową chodnika od km 3+100 do km 3+727 w msc. Kazimierów Zawiadomienie
 • Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w mińsku Mazowieckim w zakresie budowy i montażu urządzenia - windy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych <dokumentacja do pobrania>
 • UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH ORAZ POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM <dokumentacja do pobrania>
 • Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach postępowania Ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim” treść zawiadomienia
 • Materiały do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 <dokumentacja do pobrania>
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 treść zawiadomienia
 • Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2223W Mińsk Mazowiecki-Wólka Czarnińska, odc. od km 9+414 do km 10+419 <dokumentacja do pobrania>
 • Informacja z otwarcia ofert - "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2223W Mińsk Mazowiecki - Wólka Czarnińska, odc. od km 9+414 do km 10+419 treść informacji
 • Mińsk Mazowiecki: Przebudowa drogi powiatowej nr 2284W w msc. Sulejówek (ul. Asfaltowa) od km 0+000 do km 1+257 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane <dokumentacja do pobrania>
 • Przebudowa drogi nr 2202W Stary Konik – Chobot wraz z budową chodnika od km 3+100 do km 3+727 w msc. Kazimierów<dokumentacja do pobrania>
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2202W Stary Konik – Chobot od km 3+100 do km 4+400 w miejscowości Kazimierów Informacja o unieważnieniu
 • Informacja z otwarcia ofert na "Materiały do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017" Informacja
 • Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Mińskiego <dokumentacja do pobrania>
 • Informacja z otwarcia ofert na: przebudowa drogi powiatowej nr 2284W w msc. Sulejówek (ul. Asfaltowa) od km 0+000 do km 1+257 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowegoInformacja


Konkursy:


Inne ogłoszenia:
 • Zwołanie XVII sesji Rady Powiatu Sesja
 • Informacje na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Informacja
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Sulejówku, obręb nr 34, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 58/2, zajętą pod drogę powiatową nr 2284W – ulicę Przejazd. Treść obwieszczenia
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Paderewskieg, Sulejówek Treść obwieszczenia
 • Wezwanie do odebrania niepodjętego depozytu w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim Wezwanie
 • Wezwanie do odebrania roweru „górskiego” znalezionego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki Wezwanie
 • Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - Stara Niedziałka Zawiadomienie
 • Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych Cegłów, dz. 936 Zawiadomienie
 • Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych Posiadały dz. 618, 417 Zawiadomienie
 • Karta informacyjna - przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w m. Janów gm. Mińsk Mazowiecki Informacja do pobrania
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 11 w Sulejówku o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 78/2 o pow. 0,0108 ha przejętą przez Miasto Sulejówek pod budowę ulicy Armii Krajowej. Informacja do pobrania
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 11 w Sulejówku o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 21/2 o pow. 0,0161 ha przejętą przez Miasto Sulejówek pod budowę ulicy Armii Krajowej. Informacja do pobrania
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 52 w Sulejówku o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 200/1 o pow. 0,0026 ha przejętą przez Miasto Sulejówek pod rozbudowę ulicy Czynu Społecznego. Informacja do pobrania
 • Zarząd Powiatu Mińskiego informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Nowych Groszkach, gmina Kałuszyn, przeznaczonej do sprzedaży. Informacja do pobrania
 • Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+453 w Starym Zakolu Informacja do pobrania
 • Wykaz dyżurów nocnych aptek Wykaz do pobrania