P W Ś C P S N
      1 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-01 1 2 3 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-03 1 4 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-04 1
5 6 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-06 1 7 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-07 1 8 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-08 1 9 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-09 1 10 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-10 1 11 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-11 1
12 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-12 1 13 14 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-14 1 15 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-15 1 16 17 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-17 1 18 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-18 1
19 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-19 1 20 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-20 1 21 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-21 1 22 23 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-23 1 24 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-24 1 25
26 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-26 1 27 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-27 1 28 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-28 1 29 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-29 1 30 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-30 1    

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim


ul. Piękna 7a, 05- 300 Mińsk Mazowiecki
tel. (025) 758 - 51 - 02

Adres E-mail lo1pms@lo1pms.pol.pl
Strona WWW http://www.lo1pms.pol.pl

  • O SZKOLE
MISJA NASZEJ SZKOŁY


Wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę i umiejętności do dalszego zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, świadomych obywateli demokratycznego państwa , sprawnie posługujących się nowoczesnymi technikami przekazu informacji, biegle władających językami obcymi, samodzielnych obserwatorów świata i wrażliwych odbiorców kultury.


HISTORIA SZKOŁY W DATACH

 • 1910 - powstanie gimnazjum żeńskiego pod nazwą Siedmioklasowa Pensja Żeńska Marii Grochowskiej
 • 1916 - powołanie na wniosek inż. A. Chróścielewskiego gimnazjum męskiego - Czteroletniej Szkoły Realnej Męskiej
 • 1921 - zakupienie gimnazjum żeńskiego przez Wydział Sejmiku Powiatowego - zmiana nazwy szkoły na Ośmioklasowe Żeńskie Gimnazjum Wydziału Sejmiku Powiatowego
 • 1922 - przekazanie gimnazjum męskiego Wydziałowi Sejmiku Powiatowego
 • 1926 - przejęcie przez Towarzystwo Szkół Średnich obu gimnazjów
 • 1929 - połączenie obu szkół i powstanie Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkół Średnich
 • 1935 - nadanie szkole sztandaru
 • 1938 - rozpoczęcie budowy gimnazjum i liceum
 • 1938 - I Zjazd absolwentów
 • 1940 - zamknięcie szkoły przez niemieckie władze okupacyjne
 • 1940 - rozpoczęcie tajnego nauczania (pierwsze tajne komplety w okupowanej Polsce)
 • 1944 - rozpoczęcie działalności szkoły po wyzwoleniu Mińska Mazowieckiego
 • 1945 - upaństwowienie szkoły
 • 1947 - szkoła przyjmuje formę szkoły jedenastoletniej
 • 1950 - nadanie szkole imienia Juliana Marchlewskiego
 • 1958 - powołanie Komitetu Rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego
 • 1960 - zmiana organizacji szkoły na czteroletnie liceum
 • 1961 - oddanie do użytku rozbudowanej i przebudowanej szkoły.
 • 1963 - II Zjazd absolwentów
 • 1966 - III Zjazd absolwentów
 • 1981 - IV Zjazd absolwentów
 • 1986 - V Zjazd absolwentów - powołanie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim
 • 1989 - decyzja społeczności szkolnej w sprawie zniesienia patrona szkoły
 • 1991 - VI Zjazd absolwentów
 • 1995 - rozbudowa szkoły
 • 1996 - nadanie szkole imienia Polskiej Macierzy Szkolnej, wmurowanie tablicy z nowym imieniem szkoły
 • 1996 - VII Zjazd absolwentów
 • 1999 - remont szkoły: nowa elewacja i kotłownia
 • 1999 - uroczystość wręczenia nowego Sztandaru ufundowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim
 • 2000 - otwarcie gimnazjum i utworzenie zespołu: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • 2001 - Kapituła Miasta przyznaje GiLO tytuł "Zasłużone dla miasta Mińsk Mazowiecki"
 • 2001 - VIII Zjazd absolwentów
 • 2005 - odznaczenie sztandaru szkoły medalem "Pro Memoria" za szczególne osiągnięcia grona pedagogicznego w zakresie organizacji i prowadzenia tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej
 • 2005 - nominacja GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej do Nagrody Powiatu Mińskiego LAURA 2005 w dziedzinie nauka i oświata
 • 2005 - kolejny etap remontu
 • 2005 - przyznanie medalu pamiątkowego dla dyrektora i szkoły w uznaniu zasług dla rozwoju Samorządu Terytorialnego w 15 rocznicę I wyborów
 • 2006 - otwarcie Szkolnej Izby Pamięci im. Rodziny Chróścielewskich
 • 2006 - odznaczenie sztandaru szkoły złotym medalem "Opiekunowie Miejsc Pamięci Narodowej" przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • 2006 - przyznanie szkole medalu za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i męczeństwa przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • 2006 - kolejny etap remontu
 • 2006 - przyznanie szkole Nagrody Powiatu Mińskiego w dziedzinie nauki i oświaty LAURA 2006
 • 2006 - IX Zjazd absolwentów
 • 2007 - kolejny etap remontu i modernizacji szkoły oraz terenu szkolnego z udziałem środków ZPORR
 • 2009 – sporządzenie dokumentacji hali sportowej
 • 2011 – Jubileusz 95.lecia GiLO i Zjazd absolwentów
 • 2013 – nadanie gimnazjum tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”
 • 2013 – nadanie liceum tytułu „Srebrnej Szkoły” przez Kapitułę Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących
 • 2013 – rozpoczęcie budowy hali sportowej

  

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY


Szkoła osiąga najwyższe w powiecie wyniki dydaktyczne na egzaminie gimnazjalnym i na egzaminie maturalnym.

 

W roku 2014 Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej zajmuje w klasyfikacji ogólnej 1 miejsce w powiecie, 33 w województwie mazowieckim i 121 w kraju. Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej osiąga najwyższe w mieście i w powiecie wyniki na egzaminie gimnazjalnym.


Szkoła jest organizatorem 4 konkursów o zasięgu powiatowym: Ortograficznego, Matematycznego, Plastycznego oraz Poezji i Prozy Obcojęzycznej.

 

Języki nauczane w szkole to:

 • język angielski
 • język francuski
 • język niemiecki
 • język rosyjski


OFERTA LICEUM:

 • nauka w klasach o następujących profilach:


- humanistyczny,
- profil matematyczno- informatyczno - fizyczny,
- profil matematyczno- informatyczno - geograficzny/fizyczny,
- biologiczno – chemiczno – matematyczny,
- biologiczno – chemiczno – matematyczny/fizyczny.

 • międzyoddziałowy system nauki dwóch języków obcych do wyboru spośród czterech: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski;
 • zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe i koła zainteresowań oraz chór szkolny, wolontariat, teatrzyk szkolny, zespół muzyczny, SKS;
 • seminaria z udziałem prawników, dziennikarzy i psychologów;
 • wykłady pracowników naukowych wyższych uczelni;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarze, poeci, ludzie nauki);
 • wyjazdy na lekcje muzealne,
 • warsztaty artystyczne.

 


Wymiana młodzieży z zagranicą:

 • polsko - norweska (grant z rządu norweskiego we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich),
 • polsko - litewska,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem MILA - wymiana Mińsk Mazowiecki - Lacey (USA).
Uczniowie gimnazjum i liceum mają do swojej dyspozycji:

 • 2 pracownie informatyczne bardzo dobrze wyposażone w urządzenia multimedialne,
 • bogaty księgozbiór biblioteczny oraz czytelnię i centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,
 • radiowęzeł prowadzony przez uczniów,
 • opiekę pedagoga szkolnego, wraz z doradztwem zawodowym,
 • opiekę pielęgniarki i psychologa
 • sklepik i bufet szkolny,
 • halę sportową (w budowie).

 
 • DYREKTOR

 


Joanna Papińska – absolwentka Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo – Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny) w Siedlcach, gdzie ukończyła również studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła następujące studia podyplomowe: biologia z higieną i ochroną środowiska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; historia i społeczeństwo – Wyższa Szkoła Rolniczo -Pedagogiczna w Siedlcach; edukacja dla bezpieczeństwa – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim oraz kursy kwalifikacyjne w zakresie zarządzania oświatą i sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Funkcję dyrektora pełni od 1 września 2014 r. Jako absolwentka Liceum Ogólnokształcącego „na Pięknej”, pragnie w swojej pracy łączyć najlepsze tradycje Szkoły z jej nieustannym rozwojem.