P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim


ul. Piękna 7a, 05- 300 Mińsk Mazowiecki
tel. (025) 758 - 51 - 02

Adres E-mail lo1pms@lo1pms.pol.pl
Strona WWW http://www.lo1pms.pol.pl

  • O SZKOLE
MISJA NASZEJ SZKOŁY


Wykształcenie absolwentów wyposażonych w niezbędną wiedzę i umiejętności do dalszego zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, świadomych obywateli demokratycznego państwa , sprawnie posługujących się nowoczesnymi technikami przekazu informacji, biegle władających językami obcymi, samodzielnych obserwatorów świata i wrażliwych odbiorców kultury.


HISTORIA SZKOŁY W DATACH

 • 1910 - powstanie gimnazjum żeńskiego pod nazwą Siedmioklasowa Pensja Żeńska Marii Grochowskiej
 • 1916 - powołanie na wniosek inż. A. Chróścielewskiego gimnazjum męskiego - Czteroletniej Szkoły Realnej Męskiej
 • 1921 - zakupienie gimnazjum żeńskiego przez Wydział Sejmiku Powiatowego - zmiana nazwy szkoły na Ośmioklasowe Żeńskie Gimnazjum Wydziału Sejmiku Powiatowego
 • 1922 - przekazanie gimnazjum męskiego Wydziałowi Sejmiku Powiatowego
 • 1926 - przejęcie przez Towarzystwo Szkół Średnich obu gimnazjów
 • 1929 - połączenie obu szkół i powstanie Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkół Średnich
 • 1935 - nadanie szkole sztandaru
 • 1938 - rozpoczęcie budowy gimnazjum i liceum
 • 1938 - I Zjazd absolwentów
 • 1940 - zamknięcie szkoły przez niemieckie władze okupacyjne
 • 1940 - rozpoczęcie tajnego nauczania (pierwsze tajne komplety w okupowanej Polsce)
 • 1944 - rozpoczęcie działalności szkoły po wyzwoleniu Mińska Mazowieckiego
 • 1945 - upaństwowienie szkoły
 • 1947 - szkoła przyjmuje formę szkoły jedenastoletniej
 • 1950 - nadanie szkole imienia Juliana Marchlewskiego
 • 1958 - powołanie Komitetu Rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego
 • 1960 - zmiana organizacji szkoły na czteroletnie liceum
 • 1961 - oddanie do użytku rozbudowanej i przebudowanej szkoły.
 • 1963 - II Zjazd absolwentów
 • 1966 - III Zjazd absolwentów
 • 1981 - IV Zjazd absolwentów
 • 1986 - V Zjazd absolwentów - powołanie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim
 • 1989 - decyzja społeczności szkolnej w sprawie zniesienia patrona szkoły
 • 1991 - VI Zjazd absolwentów
 • 1995 - rozbudowa szkoły
 • 1996 - nadanie szkole imienia Polskiej Macierzy Szkolnej, wmurowanie tablicy z nowym imieniem szkoły
 • 1996 - VII Zjazd absolwentów
 • 1999 - remont szkoły: nowa elewacja i kotłownia
 • 1999 - uroczystość wręczenia nowego Sztandaru ufundowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim
 • 2000 - otwarcie gimnazjum i utworzenie zespołu: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • 2001 - Kapituła Miasta przyznaje GiLO tytuł "Zasłużone dla miasta Mińsk Mazowiecki"
 • 2001 - VIII Zjazd absolwentów
 • 2005 - odznaczenie sztandaru szkoły medalem "Pro Memoria" za szczególne osiągnięcia grona pedagogicznego w zakresie organizacji i prowadzenia tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej
 • 2005 - nominacja GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej do Nagrody Powiatu Mińskiego LAURA 2005 w dziedzinie nauka i oświata
 • 2005 - kolejny etap remontu
 • 2005 - przyznanie medalu pamiątkowego dla dyrektora i szkoły w uznaniu zasług dla rozwoju Samorządu Terytorialnego w 15 rocznicę I wyborów
 • 2006 - otwarcie Szkolnej Izby Pamięci im. Rodziny Chróścielewskich
 • 2006 - odznaczenie sztandaru szkoły złotym medalem "Opiekunowie Miejsc Pamięci Narodowej" przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • 2006 - przyznanie szkole medalu za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i męczeństwa przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • 2006 - kolejny etap remontu
 • 2006 - przyznanie szkole Nagrody Powiatu Mińskiego w dziedzinie nauki i oświaty LAURA 2006
 • 2006 - IX Zjazd absolwentów
 • 2007 - kolejny etap remontu i modernizacji szkoły oraz terenu szkolnego z udziałem środków ZPORR

  

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY


Szkoła osiąga najwyższe w powiecie wyniki dydaktyczne na egzaminie gimnazjalnym i na egzaminie maturalnym.

 

W roku 2001 Macierzanka znalazła się po raz pierwszy wśród szkół olimpijskich w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. 


Wyniki z ostatnich trzech lat są następujące:
rok 2005 - 1 miejsce w powiecie, 23 w województwie mazowieckim, 154 w kraju
rok 2006 - 1 miejsce w powiecie, 15 w województwie mazowieckim, 110 w kraju
rok 2007 - 1 miejsce w powiecie, 20 w województwie mazowieckim, 163 w kraju


Osiągnięcia absolwentów szkoły są wysoko notowane na w procesie rekrutacji na studia wyższe. Także gimnazjum osiąga najwyższe w powiecie wyniki dydaktyczne, czego dowodem są najlepiej zdane egzaminy gimnazjalne. Absolwenci szkoły studiują na studiach dziennych renomowanych uczelni. Jesteśmy laureatami wielu konkursów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Cieszymy się wieloma sukcesami w sporcie.

 


Języki nauczane w szkole to:

 • język francuski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język hiszpański (fakultatywnie)OFERTA LICEUM:

 • nauka w klasach o następujących profilach:
   - prawno-dziennikarskim
   - językowym
   - biologiczno-chemicznym
   - matematyczno-fizycznym
   - matematyczno-geograficznym
 • międzyoddziałowy systemem nauki dwóch języków obcych do wyboru spośród czterech: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski;
 • zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe i koła zainteresowań oraz chór szkolny, wolontariat, teatrzyk szkolny, gazetka szkolna, SKS;
 • seminaria z udziałem prawników i dziennikarzy;
 • wykłady pracowników naukowych wyższych uczelni;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarze, poeci);
 • wyjazdy na lekcje muzealne.

 

 

Uczniowie gimnazjum i liceum mają do swojej dyspozycji:

 • 3 pracownie informatyczne bardzo dobrze wyposażone w urządzenia multimedialne
 • bogaty księgozbiór biblioteczny oraz czytelnię i centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • radiowęzeł prowadzony przez uczniów
 • opiekę pedagoga szkolnego
 • opiekę stomatologa i pielęgniarki
 • sklepik i bufet szkolny

  • DYREKTOR

 

 

 

 

Jadwiga Ostrowska-Dźwigała pełni funkcję dyrektora szkoły od 1 września 1999 r. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim - jest magistrem filologii romańskiej. Posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem z języka francuskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczycielka języka francuskiego, a także jako doradca metodyczny. W latach 1992 - 1996 była autorką i współautorką zadań na pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego w programie Nowa Matura. Odbyła staże zagraniczne we Francji i w Belgii, gdzie poznawała m.in. organizację i pracę szkół w Europie. Jako absolwentka szkoły pełniła funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Mińsku Mazowieckim.


Od roku 1999 przeprowadziła w szkole szereg remontów budynków i terenu szkolnego. Szkoła została zaadoptowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych (jako jedyna w powiecie posiada windę). 


Dyrektor Jadwiga Ostrowska-Dźwigała wprowadziła wiele zamian organizacyjnych, co znacznie polepszyło warunki nauki i pracy. Doprowadziła do powołania do życia gimnazjum i utworzenia zespołu pod nazwą Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej.


Dba o właściwą atmosferę pracy i nauki, bezpieczeństwo i wysoki poziom dydaktyczny. Uczniowie gimnazjum i liceum korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, a także z możliwości udziału w międzynarodowych projektach. W ramach projektu Socrates - Comenius nauczyciele i młodzież wyjeżdżali do Niemiec, Francji, Grecji, Szwecji i na Litwę. Dzięki kontaktom ze szkołą w USA od dwóch lat szkoła prowadzi wymianę z Lacey.


Za swoją pracę Pani dyrektor została wyróżniana parokrotnie Nagrodą Starosty Mińskiego, dwukrotnie Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a w roku 2006 Nagrodą Ministra Edukacji.

 

 


 • GALERIA WYDARZEŃ Z ŻYCIA SZKOŁY

 

2011 - Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

2011 - Studniówka