P W Ś C P S N
        1 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-01 1 2 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-02 1 3
4 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-04 1 5 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-05 1 6 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-06 1 7 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-07 1 8 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-08 1 9 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-09 1 10 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-10 1
11 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-11 1 12 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-12 1 13 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-13 1 14 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-14 1 15 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-15 1 16 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-16 1 17 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-17 1
18 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-18 1 19 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-19 1 20 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-20 1 21 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-21 1 22 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-22 1 23 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-23 1 24 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-24 1
25 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-25 1 26 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-26 1 27 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-27 1 28 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-28 1 29 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-29 1 30 /pl/calendar/ajax_lista/2016-04-30 1  

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

KOMENDANT – płk Tomasz Szoplik


Adres:
ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki


Telefony: Komendant - 353 200, (0-22) 2813 200
Oficer Dyżurny - 353 333, (0-22) 2813 333
Fax - 353 049, (0-22) 2813 049

W dniu 25.01 2005r. rozpoczęto formowanie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim w miejsce rozformowywanej 2 Brygady Obrony Terytorialnej. Oddział Specjalny ŻW przeznaczony jest do wykonywania zadań jako jednostka wsparcia policyjnego dowódcy sił w rejonie prowadzonej operacji stabilizacyjnej i pokojowej. Struktura organizacyjna, wyszkolenie i przygotowanie Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej oraz zdolności operacyjne będą zgodne z doktryną Policji Wojskowej NATO w zakresie wyspecjalizowanych jednostek MP. Należą do nich:

 • Zapewnienie wsparcia policyjnego dla dowódców PKW/PJW oraz dowódców sił wielonarodowych w operacjach/misjach stabilizacyjnych, wsparcia pokoju, ratowniczych, humanitarnych - prowadzonych przez NATO, ONZ i UE lub wynikających z innych porozumień międzynarodowych, zapobieganie aktom terroru i likwidowanie ich skutków;
 • Realizacja zadań wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP, programu Partnerstwo dla Pokoju oraz zobowiązań w ramach UE w zakresie dotyczącym Żandarmerii Wojskowej;
 • Wspieranie jednostek MSWiA w sytuacjach kryzysowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Zapewnienie w ramach Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS) wsparcia policyjnego dla wojsk sojuszniczych podczas ich pobytu na terytorium RP;
 • Udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych oraz zgrywających, w tym sprawdzających stopień przygotowania/certyfikacja sił wydzielonych do składu kontyngentu przeznaczonego do misji/operacji lub kontyngentu wielonarodowego w wypadku, gdy Polska będzie krajem wiodącym;
 • Prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych dla potrzeb ŻW.

Oprócz wyżej wymienionych zadań OSpec ŻW będzie wykonywał zadania związane z reagowaniem kryzysowym niosąc pomoc społeczności powiatu mińskiego na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych.
W dniu 10 czerwca 2005 r. OSpec ŻW otrzyma sztandar ufundowany przez społeczny komitet fundacji sztandaru na czele którego stoi Burmistrz Miasta.