P W Ś C P S N
          1 /pl/calendar/ajax_lista/2016-10-01 1 2 /pl/calendar/ajax_lista/2016-10-02 1
3 /pl/calendar/ajax_lista/2016-10-03 1 4 /pl/calendar/ajax_lista/2016-10-04 1 5 6 7 /pl/calendar/ajax_lista/2016-10-07 1 8 9
10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2016-10-15 1 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

KOMENDANT – płk Tomasz Szoplik


Adres:
ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki


Telefony: Komendant - 353 200, (0-22) 2813 200
Oficer Dyżurny - 353 333, (0-22) 2813 333
Fax - 353 049, (0-22) 2813 049

W dniu 25.01 2005r. rozpoczęto formowanie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim w miejsce rozformowywanej 2 Brygady Obrony Terytorialnej. Oddział Specjalny ŻW przeznaczony jest do wykonywania zadań jako jednostka wsparcia policyjnego dowódcy sił w rejonie prowadzonej operacji stabilizacyjnej i pokojowej. Struktura organizacyjna, wyszkolenie i przygotowanie Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej oraz zdolności operacyjne będą zgodne z doktryną Policji Wojskowej NATO w zakresie wyspecjalizowanych jednostek MP. Należą do nich:

 • Zapewnienie wsparcia policyjnego dla dowódców PKW/PJW oraz dowódców sił wielonarodowych w operacjach/misjach stabilizacyjnych, wsparcia pokoju, ratowniczych, humanitarnych - prowadzonych przez NATO, ONZ i UE lub wynikających z innych porozumień międzynarodowych, zapobieganie aktom terroru i likwidowanie ich skutków;
 • Realizacja zadań wynikających z Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP, programu Partnerstwo dla Pokoju oraz zobowiązań w ramach UE w zakresie dotyczącym Żandarmerii Wojskowej;
 • Wspieranie jednostek MSWiA w sytuacjach kryzysowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Zapewnienie w ramach Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS) wsparcia policyjnego dla wojsk sojuszniczych podczas ich pobytu na terytorium RP;
 • Udział w narodowych i sojuszniczych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych oraz zgrywających, w tym sprawdzających stopień przygotowania/certyfikacja sił wydzielonych do składu kontyngentu przeznaczonego do misji/operacji lub kontyngentu wielonarodowego w wypadku, gdy Polska będzie krajem wiodącym;
 • Prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych dla potrzeb ŻW.

Oprócz wyżej wymienionych zadań OSpec ŻW będzie wykonywał zadania związane z reagowaniem kryzysowym niosąc pomoc społeczności powiatu mińskiego na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych.
W dniu 10 czerwca 2005 r. OSpec ŻW otrzyma sztandar ufundowany przez społeczny komitet fundacji sztandaru na czele którego stoi Burmistrz Miasta.