P W Ś C P S N
      1 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-01 1 2 3 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-03 1 4 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-04 1
5 6 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-06 1 7 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-07 1 8 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-08 1 9 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-09 1 10 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-10 1 11 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-11 1
12 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-12 1 13 14 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-14 1 15 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-15 1 16 17 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-17 1 18 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-18 1
19 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-19 1 20 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-20 1 21 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-21 1 22 23 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-23 1 24 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-24 1 25
26 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-26 1 27 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-27 1 28 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-28 1 29 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-29 1 30 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-30 1    

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim


ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
tel/fax 025 759 34 77

Adres E-mail mechanik@home.pl
Strona WWW http://www.mechanik.home.pl

  • O szkoleTypy szkół w Zespole:


Technikum - 4 letnie, kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z suplementem w języku polskim i w języku angielskim oraz egzaminem maturalnym, umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych, szczególnie na kierunkach politechnicznych.  Dwa języki obce ogólnokształcące do wyboru język angielski/język niemiecki lub język angielski/język rosyjski - poziom podstawowy i rozszerzony  oraz języki obce zawodowe  do wyboru (język angielski, niemiecki, rosyjski).

 
Obszar administracyjno-usługowy


 •  technik spedytor - przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy

Kwalifikacje:
- obsługa klientów i kontrahentów
- organizacja i nadzór transportu

 • technik cyfrowych procesów graficznych – przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka  lub fizyka

Kwalifikacje:
- przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
- wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
- drukowanie cyfrowe

 

Obszar elektryczno - elektroniczny

 

 • technik elektronik – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub informatyka

Kwalifikacje:
- wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
- eksploatacja urządzeń elektronicznych

 •   technik elektryk - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub informatyka

Kwalifikacje:
- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 • technik informatyk - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub informatyka

Kwalifikacje:
- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
- tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych
- projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

 • technik teleinformatyk - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub informatyka

 Kwalifikacje:
- projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
- uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
- montaż i eksploatacja sieci rozległych

 • technik mechatronik - przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka lub fizyka

 Kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 
Obszar mechaniczny i górniczo - hutniczy


 • technik pojazdów samochodowych - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub geografia

Kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • technik mechanik - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub geografia

Kwalifikacje:
- montaż i obsługa maszyn i urządzeń
albo
- użytkowanie obrabiarek skrawających
albo
- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
- organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 


 

 


Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia, umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem zawodowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w CKZiU lub w zakładach pracy. Języki obce ogólnokształcące i zawodowe do wyboru (język angielski, niemiecki, rosyjski). Po ukończeniu szkoły możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na poziomie technikum.


Obszar elektryczno - elektroniczny

 

 • elektromechanik - kwalifikacja:

 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 •  elektryk - kwalifikacje:

- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 •  monter elektronik - kwalifikacje:

 - montaż układów i urządzeń elektronicznych
- wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

 

Obszar mechaniczny i górniczo- hutniczy

 

 • elektromechanik pojazdów samochodowych - kwalifikacja:

- diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

 •  mechanik pojazdów samochodowych – kwalifikacja:

- diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 •  operator obrabiarek skrawających - kwalifikacje:

- użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających  
- użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie

 •  Ślusarz - kwalifikacja:

- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  

 •  blacharz samochodowy - kwalifikacja:

- naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

 •  Lakiernik - kwalifikacja:

- wykonywanie prac lakierniczych

 

 Obszar budowlany

 

 • mechanik maszyn i urządzeń drogowych - kwalifikacje:

- eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych  
- wykonywanie robót drogowych 


 
Oferujemy


 • kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje egzaminatorów w kształceniu ogólnym i zawodowym,
 • opiekę pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, koordynatora do spraw pomocy pedagogiczno- psychologicznej
 • zajęcia pozalekcyjne uzupełniające oraz rozwijające uzdolnienia w formie indywidulnej i grupowej z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.
 • zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego,
 • zajęcia sportowe specjalizacyjne, fakultatywne i treningowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, lekkoatletyka, pływanie, siłownia, fitness, tenis stołowy
 • zajęcia sportowe rozszerzone międzyoddziałowe: piłka siatkowa, koszykówka
 • obozy integracyjne, szkolne wycieczki dydaktyczne oraz turystyczno – krajoznawcze,
 • warsztaty dla młodzieży kształcące kompetencje społeczne
 • współpracę z Politechniką Warszawską oraz WAT
 • realizujemy programy unijne, w ramach których odbywają się kursy na prawo jazdy kategorii B, C, B+E, operatora wózków widłowych, zajęcia sieci LAN, kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy, operatora koparki, operatora koparko-ładowarki, operatora urządzeń dźwigowych, operatora obrabiarki sterowanej numerycznie, zajęcia CLA i CLP, kurs CAD, zajęcia komputerowe projektowania obwodów drukowanych, staże zawodowe po odbytych kursach.
 • zespół muzyczny i taneczny,
 • rajdy rowerowe, rejsy żeglarskie,
 • klub motoryzacyjny, klub młodego konstruktora
 • koło fotograficzne,
 • klub żeglarski “Pagaj”,
 • samorząd uczniowski,
 • radiowęzeł,
 • kablowa telewizja szkolna MECHANIK TV,
 • gazetka szkolna,
 • Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne “Mechanik”,
 • współpracę zagraniczną ze szkołami zawodowymi,
 • współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami w dziedzinie praktyk zawodowych i stypendiów oraz pracy zawodowej,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, sportowych dla społeczności uczniowskiej i lokalnej.  


Realizacja edukacyjnych projektów zawodowych
Innowacje pedagogiczne w kształceniu zawodowym
Realizacja projektów unijnych

ATUTY


 • Studia inżynierskie mechatronika. Preferencyjne warunki dla absolwentów szkoły
 • Klasy patronackie
 • Zajęcia sportowe, językowe, zawodowe z podziałem na grupy
 • Dział samochodowo - mechaniczny: pracownia samochodowa, diagnostyczna, mechaniczna, techniczna, projektowania komputerowego,
 • Dział spedycyjny: pracownia logistyczno – spedycyjna, środków transportu, laboratorium logistyczno spedycyjne, pracownia transportu i nawigacji
 • dział informatyczno - elektroniczny: pracownia elektroniczna, elektryczno - elektroniczna, systemów komputerowych, sieci komputerowych, mechatroniczna, teleinformatyczna, grafiki komputerowej, urządzeń komputerowych, Akademia CISCO, pracownie informatyczne do obsługi programów modelowania i projektowania komputerowego, Lokalna Akademia Informatyczna,
 • Pracownie Apple
 • Pracownie językowe
 • Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne ECDL, na którym odbywają się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • IT Szkoła - zdobywanie certyfikowanych kompetencji informacyjno – komunikacyjnych
 • Wirtualne laboratoria spedycyjno - logistyczne, przedsiębiorczości i działalności gospodarczej
 • Laboratorium fizyki doświadczalnej
 • multimedialne E – laboratorium matematyki
 • Ośrodki egzaminacyjne do wszystkich kwalifikacji zawodowych,
 • Pracownie do przedmiotów ogólnokształcących wyposażone w sprzęt multimedialny.
 • Pracownie zawodowe wyposażone w tablice interaktywne i urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie: Cabri, CorelDRAW, AutoCAD, SolidEdge, LabVIEW, multiSIM, EDGE-CAM, PHOTOSHOP, GIMP, Flash, Pakiet Adobe CS6, Integra Tuck 7, Esitronic, Inter Soft, Lightroom 5, Eurotrans 2008
 • Sala do gier zespołowych, sala do gimnastyki, aerobiku i tańca, tenisa stołowego, siłownia, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, tereny lekkoatletyczne,
 • Dostęp do sieci przewodowej i bezprzewodowej w każdej pracowni, sieć WiFi,
 • Połączenia sieci światłowodowej, cyfryzacja sieci.
 • Kawiarenka młodzieżowa,
 • Biblioteka wyposażona w sprzęt multimedialny,
 • Sala konferencyjna multimedialna na 100 osób
 • Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
 • Plac manewrowy  i samochody do nauki jazdy,
 • Monitorowany parking dla samochodów i jednośladów.

 

 

    

       

 

 
   
   
   

   
 
   
   
   
 

 

 

 

 
 • Dyrektor

Tomasz Jacek Płochocki

rok urodzenia 1969


Urodziłem się i od zawsze mieszkam w Mińsku Mazowieckim. Jestem żonaty i mam jedno dziecko. Ukończyłem Uniwersytet Warszawski oraz dodatkowo: studia Wychowania Fizycznego, Zarządzania w Oświacie i Przedsiębiorczości, Zarządzania Zasobami Ludzkimi ze standardami europejskimi oraz Zarządzanie Jednostkami Sektora Finansów Publicznych.


Pracę zawodową rozpocząłem w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w 1992 r. Wspólnie z Towarzystwem Salezjańskim Inspektorii Warszawskiej i kilkoma kolegami nauczycielami tworzyłem Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w 1994 r., w którym pracowałem 13 lat. Obecnie, od roku 2007, pełnię funkcję dyrektora  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Z zawodu jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracowałem również w roli trenera piłki nożnej drużyn młodzieżowych w MOSiR i MKS MAZOVIA oraz drużyn seniorskich w MKS MAZOVIA.Otrzymałem Certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego w dziedzinie rozwoju nowoczesnego rynku pracy. Jestem ekspertem ewaluatorem w badaniu jakości placówek edukacyjnych i do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Otrzymałem tytuł Menadżera Oświaty. Wdrażam i realizuję Projekty Unijne w rozwoju Kapitału Ludzkiego. Wypracowałem system współpracy partnerskiej z zakładami i przedsiębiorstwami rynku pracy oraz instytucjami edukacyjnymi jak również z uczelniami wyższymi. Przeprowadziłem termomodernizację budynków szkolnych oraz terenów sportowych. Wspólnie z kadrą wprowadziłem nowe kierunki kształcenia oraz utworzyłem nowe pracownie kształcenia zawodowego. Zostałem odznaczony brązowym medalem Prezydenta RP za służbę w oświacie i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymałem nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wielokrotnie Starosty Mińskiego. Szkoła, którą kieruję jest miejscem zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji opartych na wiedzy. Jestem pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięć na terenie Miasta i Powiatu, działaczem sportowym i społecznym w organizacjach pożytku publicznego oraz w samorządzie lokalnym. W latach 1995-2007 byłem założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Mińsku Mazowieckim. Radnym Rady Miasta V, VI i VII kadencji. Wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania, członkiem Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego, obecnie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i członka Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego VII kadencji. Moje hobby to sport, podróże, motoryzacja, publicystyka. Cenię sobie zacisze domowe.